Teammanager Strategie (36 uur)

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2019 en biedt volop kansen aan enthousiaste en betrokken professionals. De Hoeksche Waard is een unieke streek met ruim 85.000 inwoners aan de rand van de Randstad, waar de vergezichten altijd dichtbij zijn. Meer lezen over werken bij de Hoeksche Waard.
Beschrijving

De gemeente Hoeksche Waard heeft gekozen voor een compact team strategie, bestaande uit strategisch adviseurs en regisseurs die zorgen voor initiatie en sturing op strategische opgaven, bestuurs- en directieadvisering en (boven)regionale positionering.

Team Strategie richt zich op strategische vraagstukken zoals de hoofddoelen van het gemeentebeleid, opstellen van de strategische agenda, formuleren en uitzetten van maatschappelijke opgaven, implementeren van dorpsgericht werken en positionering van de gemeente in de regio. Het team adviseert rechtstreeks aan directie en bestuur en werkt in nauw samenspel met alle lagen van de organisatie.

Het team is sinds de oprichting van gemeente Hoeksche Waard actief en kent twee strategisch adviseurs, vier opgaveregisseurs, drie ideeënmakelaars (in het kader van dorpsgericht werken) en een directiesecretaris. Het team werkt vanuit het gedachtegoed van zelforganisatie.

Werkomgeving

Het team bestaat uit professionals die graag uitgedaagd en geïnspireerd worden. De sfeer in het team is goed. Het is een team in opbouw met veel ambitie en positieve energie. Tegelijk is het voor het team nog zoeken naar rollen en posities om optimaal van toegevoegde waarde te zijn binnen én buiten de organisatie. Een aantal zaken komen nog niet goed van de grond. Plannen en ambities mogen nog meer richting krijgen binnen de strategische agenda. Op de ‘ontwikkelagenda’ van het team staan zaken als teamvorming, rolinvulling, samenwerking, positionering en externe oriëntatie. Overal liggen puzzelstukjes maar de puzzel is nog niet gelegd met elkaar. De organisatie komt in een nieuwe fase en daarin ligt een mooie opgave om de strategie naar een hoger plan te tillen.

Om richting te geven aan deze nieuwe fase en groei en ontwikkeling aan te jagen wordt de functie van Teammanager Strategie in het leven geroepen. Het is een veelzijdige rol die varieert tussen inhoudelijk meedenken over strategische vraagstukken, hands-on aanjagen van de uitvoering en direct leidinggeven aan het team. Als Teammanager Strategie houd je je daarbij dus niet sec bezig met managen, maar vooral met meedenken, sparren, ondersteunen en inspireren. Je hebt een lange termijn perspectief en helicopterview, waarbij je het totaaloverzicht weet te houden. Je meerwaarde ligt in het verbinden van opgaven met elkaar, met teams en individuen waarbij je daar ook weer onderlinge verbindingen weet te leggen. Tevens ben jij aanjager van dorpsgericht werken. Dit alles doe je vanuit een coachende basishouding. Het betreft een nieuwe functie met volop ruimte om deze rol -in samenspel met directie, bestuur, teammanagers en teamleden– in te gaan vullen.

Inhoud functie
 • Je denkt mee over de strategische agendering van de gemeente en draagt bij aan de impact van Hoeksche Waard;
 • Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten van jouw team;
 • Jij bent als strategisch leidinggevende een stevige (inhoudelijke) gesprekspartner voor jouw team, het bestuur, de directie en in het bijzonder de gemeentesecretaris;
 • Jij organiseert het werk vanuit de organisatieprincipes, weet deze met elkaar te verbinden en neemt anderen hierin mee;
 • Jij bent in staat verbinding te leggen tussen de verschillende opgaven, zowel op inhoud, processen, als mensen binnen de gehele organisatie. Kortom, je hebt een integrale aanpak;
 • Jij stimuleert en creëert onderlinge contacten binnen het team om de gezamenlijke kracht te vergroten. Dit doe je door de uitwisseling van inzichten, ideeën, kennis en kunde te bevorderen en te sturen op synergie;
 • Je maakt onderdeel uit van het management, vertegenwoordigt het team tijdens het teammanagersoverleg en bevordert integraliteit;
 • Jij stimuleert, motiveert, inspireert en coacht jouw teamleden; je geeft hen ruimte, maar houdt hen ook scherp en brengt focus aan.
Eisen voor de functie
 • Je hebt ervaring met leiding geven aan professionals en weet het beste in hen naar boven te halen.
 • Je bent een conceptuele denker en beschikt over strategische denkkracht.
 • Je bent een verbinder in hart en nieren.
 • Je hebt affiniteit met opgavegericht werken en dorpsgericht werken.
 • Je richt je vooral op ontwikkeling, zowel van de gemeente, als van je team en je eigen rolinvulling.
 • Je bent bestuurlijk én organisatie sensitief; je begrijpt de verhoudingen en speelt daarop in.
 • Je hebt lef en stevigheid; je durft buiten de gebaande paden en structuren te gaan en bent in staat mensen een spiegel voor te houden. Je schuwt daarbij niet om waar nodig in te grijpen of door te pakken.
 • Je bent creatief en vernieuwend in jouw manier van denken. Je bent nieuwsgierig naar, en gericht op, de toekomst.
 • Je weet vertrouwen te winnen, bent benaderbaar en reflectief.
Overige informatie

Wil jij met jouw vakmanschap persoonlijke impact hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Wij bieden graag volop kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.574,- bruto (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 22 september 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teammanager-strategie. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van het team Strategie en jouw toegevoegde waarde daarin in de rol van teammanager, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober
adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)

Woensdag 9 oktober 
cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

Vrijdag 18 oktober     
1e gespreksronde

Donderdag 31 oktober 
2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.